สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัสยา  สะเทินรัมย์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ชุ่มเสนา
3. เด็กหญิงสวิตตา  ทองกุนา
 
1. นางกัลยาณี  สุดประโคน
2. นางสาวปาริชาติ  สมเพ็ชร