สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุ  หล่าหนูเหม่า
2. เด็กชายนิทิกร  ตองติดรัมย์
3. เด็กชายอภินพ  ใสรัมย์
 
1. นางสุรภี  คำตา
2. นางกนกขวัญ  โจมภาค
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริสา  ร่มจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณกร  จรูญไธสง
3. เด็กหญิงสรัญญา  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นางสุรภี  คำตา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะดา  รู้ทั่วรัมย์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ทาคำสิงห์
3. เด็กหญิงอรอมล  สิงห์ศร
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นางกัลยาณี  สุดประโคน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายธนดล  ศรีนนท์
2. เด็กชายธนดล  พิมพ์ดีวัฒนา
3. เด็กหญิงสมิตานันท์  ตองติดรัมย์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ณรงค์ศักดิ์
2. นางสุรภี  คำตา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณ์ทอง  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  นิโรจน์
3. เด็กหญิงศุภัชชา  มะลิจันทร์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ณรงค์ศักดิ์
2. นางสาวสุพีชา  ชัยชนะวงศ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สมคม
2. เด็กชายภูวดล  วงเพ็ง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทแก้ว
 
1. นางจันทร์ฉาย  ณรงค์ศักดิ์
2. นางสาวสุพีชา  ชัยชนะวงศ์