สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.91 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาลิดา  สัจจะมณี
 
1. นายธงชัย  อุดมศักดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ล่อดงบัง
 
1. นางสง่า  ชอุ่มผล
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  แกล้มกล้า
 
1. นางสาวนารถลดา  หารคำหล้า