สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  มิตรชื่น
2. เด็กชายธนชัย  คงน้อย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แน่นอุดร
 
1. นางสาวสายฝน  พรมดี
2. นางสาวนุชนาถ  ชุมพลวงศ์