สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิมาย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิชา  โอชารส
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณสังโส
 
1. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา
2. นางเยาวภา   เสงี่ยมศักดิ์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชาติรัมย์
2. เด็กชายภูชิต  ใยนาจ
3. เด็กชายเจตนิพัทร  โอชารส
 
1. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา
2. นางอัจฉรา  ฤทธิรณ