สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิมาย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายธันวา  จิมานัง
2. เด็กชายยศพัศน์  บุญศิริ
3. เด็กชายวราวุฒิ  แก้วแสงสิม
4. เด็กชายศุทธสิน  พิมายรัมย์
5. เด็กชายอนุชา  พิมายรัมย์
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นายณรงค์  จิตรัมย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ขยัน
3. เด็กชายนัฐนนท์  จูงงาม
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เทวารัมย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ยีรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กาญจนาวิเศษ
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นางกานต์พิชชา   ขวัญตา