สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มสนิท
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้ายไธสง
3. เด็กหญิงพรธวัน  รอดไธสง
4. เด็กหญิงยุภาวดี  เครือแก่นแก้ว
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เคี่ยมนอก
 
1. นางสาวฉัตรชนก  เหล่าคนค้า
2. นางสารภี  สงวนนาม