สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พึ่งวาน
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ดวงเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิตไธสง
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขคำเม