สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระจันทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วารีย์
 
1. นางสมร  ชมภูวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธัญชนก  มารศรี
2. เด็กหญิงพัชรา  เทียนไธสง
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ผิวอ้วน
 
1. นายสุวิทย์  ทัดไธสง
2. นายฤาชัย  ดากรุง