สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสมณาวาส สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชญานี  ดวงเพชรแสง
2. เด็กหญิงศิขรินธาร  สุดเพราะ
3. เด็กหญิงหฤทัย  วารี
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แสนนอก
2. เด็กชายวายุ   มากพูน
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงลภัสรดา  วงษ์เทราช
 
1. นายเชิงชาญ  ปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายปฏิภาณ  คุมจันทึก
 
1. นายอารมณ์  โพธิขำ