สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพนมวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  เพ็งไธสง
2. เด็กชายศุทธนันท์  จำปามูล
 
1. นายอนงค์  เรืองไธสง
2. นางสุกัลยาณ์  บัวแก้ว