สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านพลับ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชิดชนก  มูลนางเดี่ยว
 
1. นางปราณี  อาจกล้า
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายจีระวัฒน์  สีน้อย
2. เด็กชายธีรยุทธ  ห้วยชะนาง
3. เด็กชายธีระพงษ์  ละอองเอก
 
1. นางปราณี  อาจกล้า
2. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์