สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.25 เงิน 6 1. เด็กชายวรวิช  ชมสุข
 
1. นายอัศวิน  ดีมานนท์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายธิติกร  มุ่งลา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  หงษ์ชุมแพ
3. เด็กชายอัศดิน  ตองติดรัมย์
 
1. นายบุญช่วย  เดิมทำรัมย์
2. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์