สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณา  บุญมี
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ปะวะศรี
 
1. นายก้องศักดา  ยศราวาส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวีรภัทร  คะเซ็นแก้ว
 
1. นางรัชการดา   เหลาแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายขวัญชัย  ทวีสาร
 
1. นางนวยนาจ  พงษ์อินทร์วงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายปารเมศ  ปักกาสาตัง
2. เด็กชายภราดร  ปักกาสาร
3. เด็กหญิงเกษร  เชอรัมย์
 
1. นางศรีวิไล  ปักกะสัง
2. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสหโชค  ดีรัมย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิริวุธ  แสนบุญสิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน