สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสันติภาพ  ตรงสูญดี
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองจันทร์