สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงทักษพร  หมั่นอุตส่าห์
2. เด็กหญิงพรสุดา  เทียนมิ่งมาตย์
 
1. นางนิติยา  เพ็งพาจร
2. นางพรพรรณ  บัวพงษ์ชน