สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายกฤษณพล  ชมเชย
2. เด็กชายขจรศักดิ์  สารเถื่อนแก้ว
 
1. นางสาวพันทิวา  ปุราสะกัง