สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  นมัสไธสง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีคง
3. เด็กหญิงนนท์ธิดา  แซ่โจว
4. เด็กหญิงปาลิตา  ฤทธิบาล
5. เด็กหญิงพิมพ์พร  ยิบไธสง
6. เด็กหญิงสุวรรณณี  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นายชวลิต  ล้อมไธสง
2. นางสาวพันทิวา  ปุราสะกัง
3. นางรัชฎากร  เนื่องปัญหา