สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตะวันเมืองตาาก
2. เด็กหญิงรุจิดา  ชาวสวน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ศิริสุข
 
1. นางสาวรจนา  ราสระคู
2. นางนวรัตน์  พุทธานี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.9 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนทา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีทอง
3. เด็กหญิงนิศาชล  ศาลางาม
4. เด็กชายปัญจพล  ยอดจงรัมย์
5. เด็กหญิงวรนุช  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงวลัยขวัญ  อึงซือ
 
1. นางเจียมจิตร  จันทะมณี
2. นางณัฏฐ์ชนินท์  แบลนตัน
3. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์