สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชัยสมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจิรภัทร  มะลิเลิศ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  มโนรมย์
 
1. นางพรรณพร  ฉัตรวิทยกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายชนัญญู  ปะละภา
 
1. นางบุหลัน  บุตรงาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79.2 เงิน 9 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   สีมาเคน
2. เด็กหญิงณิชากร   นิมิตรัมย์
3. เด็กหญิงนิติญา  จงฤาชา
4. เด็กหญิงปฑิตตา   ปะโมทาติ
5. เด็กหญิงประริดา    เลไธสง
6. เด็กหญิงปิวรินทร์   เนียนไธสง
7. เด็กหญิงภูริชญา  เบอร์ไธสง
8. เด็กหญิงมัลลิกา   มะลิเลิศ
9. เด็กหญิงวรัญรัสต์  เปไธสง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนศิริ
 
1. นายวิวัฒน์   รินไธสง
2. นางบุหลัน  บุตรงาม
3. นายสําราญ  มันเหมาะ