สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายกรวิชญ์  เพิ่มพูน
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาลือศรี
3. เด็กชายธนสิทธิ์  ฤทธิ์บำรุง
4. เด็กชายรณพีร์  เดิมทำรัมย์
5. เด็กชายสมคิด  สะตะ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  วงษ์แสน
 
1. นายนิรุทธิ์  เส็งนา
2. นางสาวสิริรัตน์  เหลือหลาย
3. นายพิทักษ์  ปะนามะ