สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอาริสา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สารีรมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรรินทร์  เช่นรัมย์
2. เด็กชายประวิทย์  กุลดารัมย์
 
1. นายศิริพงษ์  สิมสีดา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรินทร  น้อนมณี
2. เด็กชายอรรถพล  ฉวิกขุนรัมย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล