สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 9 1. เด็กชายประมาณ  เจริญรัมย์
2. เด็กชายอนาวิน  มาดี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล