สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทับมะโรง
2. เด็กหญิงปรียา  แจ่มใส
3. เด็กชายเจนภพ  บุศราคัม
 
1. นายนที  น่วมเปี่ยมใหญ่
2. นายกิตติพงษ์  ชะบัวรัมย์