สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพีรนันท์  ซิมกระโทก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แถวนาชุม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงละอองดาว  เยรัมย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  ระยาย้อย
3. เด็กหญิงสาลิกา  ศิริสุข
 
1. นางนพวรรณ  ขุนธิวงศ์
2. นายกานต์พิสิษฐ์  ศาลางาม