สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤตเมธ  บัวพาวัน
2. เด็กชายชินวัตร  เจริญรัมย์
 
1. นายพนัส  สุขหนองบึง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ดูเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  อัศววารี
3. เด็กชายภราดร  บุญประสม
 
1. นางราตรี  ประกอบมี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรรัมย์
2. เด็กหญิงชนาภา  เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงทิพปภา  อ่อนรัมย์
 
1. นางศรีสุวรรณ์  ชัยประเสริฐ