สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงรจสุคนธ์  คำสาริรักษ์
2. เด็กหญิงอังคณา  ลายทอง
 
1. นางภัทราพา  อาจโสม
2. นางสุทธภา  โพธิ์ศรี