สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ยุบรัมย์
2. เด็กหญิงพรสุดา  สายสิงห์
 
1. นางชุฎาพร  บุญฉลาด