สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลดา  ชารัมย์
2. เด็กหญิงดอกบัว  มั่นยืน
3. เด็กหญิงปาริตา  พูนสวัสดิ์
 
1. นางจำเนียร  สงวนรัมย์
2. นางอัมรา  บุญทัน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภา  ชาไธสง
 
1. นางจำเนียร  สงวนรัมย์