สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายอานนท์  ควรตะขบ
 
1. นางนิภาพร  ปะนามะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง 14 1. เด็กหญิงอริศรา  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนใหม่
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงชนากานต์  กองการ
2. เด็กหญิงสุวิภา  เปรียบสม
3. เด็กหญิงเกวลิน  ครุธตำคำ
 
1. นางนิภาพร  ปะนามะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนใหม่