สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวีระวรรณ  ลิอ่อนรัมย์
2. เด็กชายอำนาจ  แก้วพันใน
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายปฐมพร  มะลิรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เดิมทำรัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์