สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธวัชชัย  สุนทะวงค์
2. เด็กชายภาคิม  ประทุมอาจ
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.36 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศาลาแดง
2. เด็กชายอภินันท์  ศาลาแดง
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเขมทัศน์  ช่อรัมย์
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  เรืองศรี
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ