สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จารคุน
 
1. นายสุรัตน์  จิมพละ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาทุมมี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองลือชัย
 
1. นายสุขสันต์  ขำคมเขตต์
2. นายอุทัย  โขงรัมย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองจันทร์
2. เด็กชายอนิรุทธ์  ปัตตังทานัง
 
1. นายสุขสันต์  ขำคมเขตต์
2. นายอุทัย  โขงรัมย์