สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงวาริน  จำนงค์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายวันทนา  หอมเนียม
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษสัตย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาวสวน
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยินดีรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์