สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  โยวะ
2. เด็กชายวิเชียร  สีสันงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางสาวศิวากร  พิลาล้ำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิรัมย์
2. เด็กหญิงดารากมล  สุริเย
3. เด็กชายโกมล  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางธนัดฐา  สามสี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญน์ชนก  ตะเกิงสุข
 
1. นายยุทธยา  สามสี