สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายถาวิน  แซ่โค้ว
2. เด็กชายธนวิชญ์  วิเศษสวัสดิ์
3. เด็กชายธีธวัช  ลาดนอก
4. เด็กชายวิษณุ  ยอดน้ำคำ
5. เด็กชายสุทธินันท์  วงค์จันทร์
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พุทธรักษา
 
1. นายทรงธรรม  ผจวบบุญ
2. นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย
3. นางสมัย  ลิ้มอุบัติตระกูล