สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 19 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธุรานุตร
2. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  รักษาพล
 
1. นางสมัย  ลิ้มอุบัติตระกูล
2. นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย