สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิราภา  ปักกาสาตัง
2. เด็กหญิงพิชญ์ชพัด  จันที
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูถวิล
 
1. นายสุดเฉลียว  ยืนยั่ง