สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรเดช  อะพรรัมย์
2. เด็กชายเจษฎา  โนนยาง
 
1. นายฉัตรชัย  เกษรชื่น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.8 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พรมนัส
2. เด็กชายธนากร  นพสันเทียะ
 
1. นายฉัตรชัย  เกษรชื่น