สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุขิตา  สำนักนิตย์
 
1. นางสาวมนทิรา  เชิญรัมย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภานุ  ศิลาสุข
 
1. นางสาวมนทิรา  เชิญรัมย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีระชาติ  ภักดี
 
1. นางปวีณา  ประวรรณรัมย์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นิชา  จะแรมรัมย์
2. เด็กหญิงวนิดา  คลองงาม
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ศาลางาม
 
1. นางประทุม  หลักดี
2. นางรำไพ  สมวงษ์