สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรทิวา  ศรีพิพัฒน์
2. เด็กชายสุภกิตติ์  เทียบแก้ว
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เทียบแก้ว
 
1. นายไพฑูรย์  กลมกูล
2. นางสาวอำพร  ดียิ่ง