สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราภา  มีชำนาญ
2. เด็กหญิงสุนทรี  มีประพันธ์
 
1. นายสมนึก  เทียบแก้ว
2. นางทิพวรรณ  เทียบแก้ว