สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สีหล้าน้อย
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชาติบุรี
 
1. นางสาวมัตติกา  สุขประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย  สกุลชัยวานิ
2. เด็กหญิงพัชรมณฑ์   ยินดีรัมย์
3. เด็กชายศรัณย์  สมมติรัมย์
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นายพยับ  ไชยสง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  แปะกระโทก
2. เด็กหญิงสฐิตา  ยอดโพธิ์
3. เด็กหญิงเขมนิจ  โพธิ์กลาง
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นายพยับ  ไชยสง