สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กำสุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์พลแสน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สวยรูป
 
1. นางสุขุมาล  กัณหา