สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวิภาดา   มหาหมาด
 
1. นายมังกร  คำสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธงกรานต์  อัณพิมพ์พา
 
1. นายจิรัฏฐ์  ศรีมหาพรม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำสุวรรณ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พั่วคุณมี
 
1. นางสาวศิริมา  ทองประทุม
2. นางศุศราภรณ์  คิดเห็น