สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงศลิลทิพย์  เหมหาชาติ
 
1. นางวไลลักษณ์  ชาติประเสริฐ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เพียรคำ
2. เด็กหญิงสิริยากร  พูนสม
 
1. นางสาวศิริมา  ทองประทุม
2. นางศุศราภรณ์  คิดเห็น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เทียมเพชร
 
1. นางสาวศิริมา  ทองประทุม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 20 1. เด็กหญิงเกตุน์สิริ  บุญมีมาก
 
1. นายมังกร  คำสุวรรณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายปรมัตถ์  แพงนอก
2. เด็กชายยศกร  รอไธสง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  โคตรนุกูล
2. นายนักขัติ  สีนิลแท้