สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีรัมย์
2. เด็กชายธรรมนูญ  แสนสนิท
3. เด็กชายสมพร  นามสา
 
1. นายสุริยัญ  ม่วงทา
2. นายปิยะณัติ  เจริกรัมย์