การประชุมประธานกลุ่ม เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ท่านผู้อำนวยการ สพป. บร.4 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มในวาระเกี่ยวกับการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยในปีนี้ได้ข้อสรุปว่า จะทำการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อที่แต่ละโรงเรียนจะได้มีเวลาฝึกนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสูงสุดก่อนทำการแข่งขัน 

ทั้งนี้ยังมีมติที่ประชุมที่จะใช้พื้นที่อำเภอพุทไธสงเป็นสถานที่จัดการแข่งขันในปีนี้
วันเสาร์ ที่ 03 กันยายน 2559 เวลา 14:09 น.