การประชุมคณะทำงานงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 มีการประชุมคณะทำงานงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  นำทีมโดย ศึกษานิเทศก์ เรณู เลื่อยไธสง ศน. วริศรา  มนูขจร  ศน.พณพร เกษตรเวทิน และ ศน. ปสุตา ไชยสงคราม  ณ โรงแรมรอยัลนาคารา จ. หนองคาย

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10:25 น.