การประชุมชี้แจงและจับฉลากลำดับที่
   
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ศน.วริศรา มนูขจรและศน.พณพร เกษตรเวทิน ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป. หนองคายเขต 1 และจับฉลากลำดับที่ทำการแข่งขัน  โดย ศน.วริศรา จับฉลากได้หมายเลข 12 ดังนั้นตัวแทนจากสพป.บุรีรัมย์เขต 4 จะแข่งขันในลำดับที่ 12 ทุกรายการแข่งขัน ณ สถานที่ต่างๆ ที่จะนำมาแจ้งไว้ต่อไป
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 16:01 น.